ACİL DURUM PLANI

6331 sayılı iş kanunu na göre her işyerinin tehlike grubu fark etmeksizin Acil Durum Planı yaptırması zorunludur. Tehlike sınıfı da belirlendikten sonra iş yerleri sınıflarına göre periyodik olarak; Çok tehlikeli sınıfta 2 yılda bir, Tehlikeli sınıfta ki işyerleri için 4 yılda bir, Az tehlikeli işyerleri için 6 yılda bir periyodik Acil Durum Planı yaptırmaları gerekir. Acil durum yönetimi, tehlikeleri ve ilgili riskleri tanımakla ilgilidir. Bu nedenle, şirketlerin risklerin doğasına uygun bir risk matrisi geliştirmeleri ve daha sonra yapılandırılmış işbaşı öğrenme yoluyla organizasyonda farkındalık yaratmaları kritik önem taşır. Bu, en iyi şekilde, çalışanların günlük olarak ilgili olabilecek pratik araçlar ve örnekler kullanarak, aynı zamanda tehlikeler, ekipman ve süreç tasarımı hakkında kapsamlı bir anlayış geliştirerek yapılır. Acil durum eylem planı güvenlik ilkeleri ve sistemleri yalnızca riskleri yönetmeye yardımcı olmakla kalmaz. Verimlilik, maliyet etkinliği ve kaliteyi arttırırken, operasyonlarınızın güvenliğini etkin bir şekilde artırabilirler.

genç hekim, konya osgb, konya işyeri sağlık güvenlik