RİSK ANALİZİ

6331 sayılı iş kanunu na göre her işyerinin tehlike grubu fark etmeksizin risk analizi yaptırması zorunludur. Tehlike sınıfı da belirlendikten sonra iş yerleri sınıflarına göre periyodik olarak; Çok tehlikeli sınıfta 2 yılda bir, Tehlikeli sınıfta ki işyerleri için 4 yılda bir, Az tehlikeli işyerleri için 6 yılda bir periyodik risk analizi yaptırmaları gerekir. Çalışanlara çevrelerindeki dünyayı nasıl yorumladıklarını ve onlara tepki gösterdiklerini anlamalarını sağlayarak, kişisel güvenlik sorumluluğunu geliştirir. İnsan unsurunu ele alarak, bireylerin kendilerini nasıl hissettiklerini ve bunları risk altında hissetmemelerini sağlar. Çalışanlarınızın daha güvenli kararlar almalarına ve emniyet kültürünü bir üst seviyeye çıkarmalarına yardımcı olacak araçlar sağlar. Risk Faktörü programının sonunda çalışanlarınız, risk aldıklarını, daha güvenli davranışlar seçip risk ile ilgili davranışlarını değiştirmeyi öğrenirken yaptıkları riskli kararların sayısını azaltmanın yollarını keşfedeceklerdir.

genç hekim, konya osgb, konya işyeri sağlık güvenlik